Künye

Genel Yayın Yönetmeni: Evren Devrim Zelyut

Yazı İşleri Müdürü: Altan Zelyut

Görsel Koordinatör: Volkan Kılıçaslan

Reklam Yayın Müdürü: Volkan Kılıçaslan

Hukuk Danışmanı: Avukat Nilda Baltalı

İletişim E-Posta: avrasyayatirim1@gmail.com