Dış Borçta Yangın Çıktı

Merkez Bankası bugün kısa vadeli dış borç rakamlarını açıkladı. Bankanın açıklaması şöyle;

  • Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre %3,5 oranında artışla 152,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %4,6 oranında artarak 62,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %2,8 oranında artarak 56,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • 2023 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 196,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 16,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %21,9, Merkez Bankası’nın %17,2,  özel sektörün ise %60,9 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Merkez Bankası net rezervinin -59 milyar dolar olduğu bir dönemde kısa vadeli dış borcun artıyor olmasının seçimlere kadar baskılanan kurda büyük kırılmaları beraberinde getireceği tahmin ediliyor. 

AKP ekonomi modelinde ülkeye döviz kazandırıcı işlemlerin başta ihracat olmak üzere başarısız olması, yani dış ticaret açığının roket gibi artması, sanayide dışa bağlı olarak ithal girdilerle üretim yapılması anılan borcu yükseltiyor. Bu duruma ek olarak enflasyondan korunmak için altın ithal edilmesi de kıt döviz kaynaklarının dışa akmasına neden oluyor.

Haber Kategorisi
Güncel