Akbank Yatırımcısını Güldürecek!

Akbank'tan yatırımcısına güzel haber geldi... Banka kâr payı dağıtacağını açıkladı... 1 lot hisseye 1,55 TL kâr payı verilecek! Banka'dan yapılan açıklama şöyle:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince; Bankamızın 2022 yılı faaliyetlerinden sağlanan 60.024.084.405 TL.'lik net kârdan;

· Ortaklarımıza 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı ve 8.736.000.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %173'ü olan 8.996.000.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılması;

· Nakit kar payı ödemelerine 30.03.2023 tarihinden itibaren başlanılması,

· Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 7.343.971,49 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 873.600.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesi, hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

dd

 

Haber Kategorisi
Güncel