Petkim Analist Toplantı Notları (İntegral Yatırım)

 

PETKM Analist Sunumu Notları
*Petkim'in net karı, 2. çeyrekte 1.336 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise
1.179,7 milyon TL seviyesindeydi. Net kar yıllık yüzde 807 ve çeyreklik yüzde 51 arttı.
· 2Ç21'de net satış gelirleri, yıllık yüzde 230 ve yılın ilk çeyreğine göre yüzde 47 artarak 7.4 milyar
TL'ye yükseldi.

*Şirketin 2Ç21'de FAVÖK'ü, 1.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK, TL bazında yılın ilk
çeyreğine göre yüzde 57 artarak 1.8 milyar TL seviyesinde artış kaydetti.

*Güçlü talep toparlanması ve tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle Petkim güçlü bir çeyrek
geçirdiğini açıkladı. Şirket, güçlü talep toparlanması ve tedarik zincirindeki zorluklar nedeniyle
ürün portföyünde fiyatların 1Ç21'e göre yüzde 20 artığını bildirdi.

*Ticari gelirler, toplam gelirlerin yüzde 36'sını oluşturdu. Ürün fiyat hareketleri ve TL'deki değer
kaybı, özellikle bu kalemi destekledi. Yılın ilk yarısında toplam gelirlerin yüzde 31'i ticari gelirleri
oluşturuyordu.

*Şirketin net borç/FAVÖK oranı, 1,1x seviyesine geriledi. Güçlü nakit akışları şirketin borçluluk
oranlarındaki azalmanın nedeni oldu.

*2Ç21'de gider azaltımı ve entegre üretimin faydaları ile 11,4 milyon dolarlık stok karı
gerçekleşti.

*Nafta-etilen makası, 2. Çeyrekte yüzde 4 artış kaydederek ton başına ortalama 646 dolara çıktı.
Bir önceki çeyrekte ton başına ortalama 623 dolar kaydedilmişti.

 *Yıl başından bu yana Nafta fiyatlarındaki artış devam ediyor. İkinci çeyrekte ortalam 600 dolar
olan Nafta fiyatları Temmuz ayında 661 dolara yükseldi. Bu yükseliş makasın azalmasına neden
oluyor. Bu yüzden üçüncü çeyrekte kar marjları olumsuz etkilenebilir. Yekililer fiyatlardaki
artışın C4 ve benzen fiyatlarındaki artıştan meydana geldiğini belirtti. Yetkililer, şirketin fiyat
artışlarından yararlandığını ve bu nedenle ikinci çeyrekte güçlü bir performansın gerçekleştiğini
belirtiler.

*Termoplastik segmenti, en karlı segment olmayı sürdürdü ancak talep ve arz dengesindeki
düzelmeler nedeniyle segmenteki marjlar ikinci çeyrekte hızlı bir şekilde geriledi.

*Termoplastik segmentine benzer olarak aromatik segment marjları ikinci çeyrekte geriledi.
Temmuz ayında ise marjlar Haziran ayına yakın gerçekleşti.

*Fiber segmentindeki gerilemeler ise diğer segmentlere göre daha hafif gerçekleşti. Bu
segmenteki ACN ürünlerinde marjlar güçlü kalmaya devam etti.

*Türkiye petrokimya tüketimi 2Ç21'de 1.624 bin ton seviyesinde gerçekleşti.

*Kapasite kullanım oranı, Aromatik hariç tüm segmentlerde yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşti.
Star Rafinerisinin desteği ile Petkim, etilen kapasite kullanım oranını ikinci çeyrekte yüzde
103'e yükseltti.

*2. Çeyrekte 832 bin tonluk üretim yapılırken 692 bin tonluk satış gerçekleştirildi. Satışların
yüzde 49'u ihracat olarak yapıldı. İhracatın yüzde 87'si Avrupa ülkelerinden oluştu.

*Yılın ikinci yarısından itibaren global arz ve tedarik sıkıntılarının çözülmeye başlamasıyla birlikte
marjlarda daralma görülebileceği belirtildi.

*Şirket yetkilileri, 2020 yılı karının dağıtımının uzak bir ihtimal olduğunu belirtti. Şirketin nakit
kullanım önceliği ek yatırım harcamaları ve sermaye yapısını güçlendirmek olacak.

Analiz Türü